Endelig sommer

Endelig er 2009-sesongen i gang.  I år planlegger vi å seile ned norskekysten, kanskje så langt som til Kristiansand, og videre derfra over til Jylland. Så skal vi gå gjennom Limfjorden, og videre via Læsø, over til svenskekysten. Vi kommer til å blogge hver dag, så da kan vi bare håpe på at det blir mange spennende opplevelser å dele med dere.

Onsdag  8. juli er vi igang.

140